Ikon för Rikstermbanken

Lilla tullen

svenska termer: Lilla tullen
landtull
lanttull
förklaring:

Avgifter som uttogs i Sverige 1622–1810 vid införsel av varor till en stad eller annan godkänd marknadsplats.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista