Ikon för Rikstermbanken

Öresundstullen

svensk term: Öresundstullen
förklaring:

Tull som 1429–1857 upptogs av danska staten av utländska fartyg som passerade Öresund.

 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista