Ikon för Rikstermbanken

opo

svenska termer: opo
opartiska ordförande
definition:

variant av medlare som finns inom Industriavtalet och som går in i förhandlingarna om parterna inte kommit överens en månad innan avtalet löper ut

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen