Ikon för Rikstermbanken

medarbetaravtal

svensk term: medarbetaravtal
definition:

gemensamt avtal som gäller både arbetare och tjänstemän på en arbetsplats

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen