Ikon för Rikstermbanken

lönenormering

svensk term: lönenormering
definition:

det kollektivavtal inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn som fungerar som en norm för hur höga löneökningarna får bli i de övriga avtalen

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen