Ikon för Rikstermbanken

löneglidning

svensk term: löneglidning
definition:

löneökning utöver det som avtalet anger

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen