Ikon för Rikstermbanken

dispositiv

svensk term: dispositiv
definition:

den del av lagstiftningen om arbetsmarknaden som är förhandlingsbar, dvs. att fack och arbetsgivare kan komma överens om regleringen av en arbetsrättslig fråga

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen