Ikon för Rikstermbanken

central lönebildning

svensk term: central lönebildning
förklaring:

Löneökningarnas storlek och fördelning förhandlas fram av fackförbund och arbetsgivarorganisationer på nationell nivå.

se även:
 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen