Ikon för Rikstermbanken

bruttolön

svensk term: bruttolön
definition:

den anställdes lön före skatt

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen