Ikon för Rikstermbanken

avtalslöst tillstånd

svensk term: avtalslöst tillstånd
definition:

situation som uppstår då ett avtal löpt ut utan att berörda kollektivavtalsparter enats om ett nytt avtal

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen