Ikon för Rikstermbanken

arbetsgivaravgift

svenska termer: arbetsgivaravgift
löneskatt
definition:

de avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd person utöver arbetstagarens lön

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen