Ikon för Rikstermbanken

LAS

svenska termer: LAS
lagen om anställningsskydd
förklaring:

LAS reglerar bland annat uppsägningstider, löner under uppsägningstiden, giltigheten av uppsägningar, tidsbegränsade anställningar, företrädesrätt vid återanställning m.m.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen