Ikon för Rikstermbanken

Industriavtalet

svensk term: Industriavtalet
förklaring:

Samarbetsavtal mellan facken och arbetsgivarna inom industrin som t.ex. anger hur kollektivavtalsförhandlingarna ska gå till. Fackförbundet Pappers står numer utanför industriavtalet. Är normerande för övriga förhandlingar eftersom det är exportindustrin som påverkas mest av internationell konkurrens.

 
källa: Svenskt Näringsliv: Ordlista för avtalsrörelsen