Ikon för Rikstermbanken

warehousing

svensk term: warehousing
definition:

registrars försäljning och lagerhållning av registrerade domännamn utan uppdrag av innehavare

anmärkning:

Warehousing är enligt Stiftelsen för Internetinfrastrukturs registry-registraravtal inte tillåtet.

se även:
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista