Ikon för Rikstermbanken

uppsägning

svensk term: uppsägning
förklaring:

Ett domännamn upphör att gälla, endera för att innehavaren har beordrat att domänen ska tas bort eller för att årsavgiften inte har betalats. Domännamnet tas bort ur registret.

se även:
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista