Ikon för Rikstermbanken

spam

svensk term: spam
definition:

obeställd kommersiell information skickad via e-post

anmärkning:

Från och med den 1 april 2004 är det i Sverige förbjudet att skicka e-postreklam som inte är beställd. Liknande regler gäller inom hela EU, både för e-postreklam och reklam via fax, SMS, MMS och automatiska uppringningar.

 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista