Ikon för Rikstermbanken

kontakt-ID

svensk term: kontakt-ID
förklaring:

Varje kontakt tilldelas ett kontakt-ID som innehåller 6 bokstäver och 9 siffror (t.ex. aaabbb0903-00001). Kontakt-ID är unikt för att inte förväxlas, och om det tas ur bruk kan det inte återanvändas för en ny person.

 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista