Ikon för Rikstermbanken

förnyelse av domännamn

svensk term: förnyelse av domännamn
förklaring:

När ett domännamn förnyas flyttas dess förfallodatum fram så många månader som angivits i samband med förnyelsen i och med att registraren skickar in ett förnyelsekommando (renew) till .SE Registry under förnyelseperioden som börjar 12 månader innan förfallodagen. Registraren förutsätts dessförinnan ha fått betalt av innehavaren. Har inte innehavaren betalt så skickar registraren normalt inget förnyelsekommando och domännamnet kommer därmed automatiskt att först deaktiveras och därefter att avregistreras.

se även:
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista