Ikon för Rikstermbanken

IP

svenska termer: IP
Internetprotokoll
definition:

gemensam kommunikationsarkitektur som används för adressering och vägval för datapaket i IP-baserade nät som Internet

anmärkning:

För att datorer och annan utrustning ska kunna kommunicera med varandra över Internet måste de använda samma uppsättning regler för kommunikationen, samma protokoll. IP finns i version 4 (IPv4, det som i huvudsak används i dag) respektive version 6 (IPv6).

se även:
engelska termer: Internet Protocol
IP
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista