Ikon för Rikstermbanken

IGF

svensk term: IGF
förklaring:

IGF bildades av FN 2006 för att skapa ett forum för policyfrågor gällande Internets styrning. Intressenterna representerar såväl länder som näringsliv och samhället i stort.

engelska termer: The Internet Governance Forum
IGF
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista