Ikon för Rikstermbanken

IANA

svensk term: IANA
förklaring:

Den del av ICANN som har det tekniska ansvaret för den globala tilldelningen av IP-adresser och DNS-rotzonen.

se även:
engelska termer: The Internet Assigned Numbers Authority
IANA
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista