Ikon för Rikstermbanken

FREE

svenska termer: FREE
DAS
förklaring:

FREE är Stiftelsen för Internetinfrastruktur:s namn på den tjänst som visar om en domän är upptagen eller ledig.

engelska termer: FREE
Domain Availability Service
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista