Ikon för Rikstermbanken

överlåtelse

svensk term: överlåtelse
förklaring:

En överlåtelse kan endast ske på initiativ av befintlig innehavare och innebär att denne ger äganderätten till domännamnet till en annan privatperson eller juridisk person. En specifik blankett skall användas för ändamålet och undertecknas av ursprunglig innehavare.

se även:
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Ordlista