Ikon för Rikstermbanken

stubb-resolver

svensk term: stubb-resolver
förklaring:

Ett enkelt program som finns installerat på en dator och konfigureras för att ställa DNS-frågor till en rekursiv resolver som sedan i sin tur gör en DNS-uppslagning på Internet.

se även:
 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Björn Raunio: Ordlista | 2010, Appendix C