Ikon för Rikstermbanken

sekundär namnserver

svensk term: sekundär namnserver
definition:

auktoritativ namnserver som hämtar zonfilen från den primära namnservern eller en annan sekundär namnserver för zonen

se även:
 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Björn Raunio: Ordlista | 2010, Appendix C