Ikon för Rikstermbanken

dig

svensk term: dig
definition:

programverktyg genom vilket man kan låtsas vara resolver, ställa frågor om DNS och få fram DNS-informationen för en domän i klartext

 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Björn Raunio: Ordlista | 2010, Appendix C