Ikon för Rikstermbanken

MX-post

svensk term: MX-post
definition:

DNS-post som anger en e-postserver för en domän

anmärkning:

MX = Mail Exchanger

 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Björn Raunio: Ordlista | 2010, Appendix C