Ikon för Rikstermbanken

IPv4

svensk term: IPv4
definition:

den version av IP som använts mest fram till i dag, där IP-adresserna består av 32 bitar och det därför kan finnas max drygt fyra miljarder adresser

anmärkning:

IPv4 = Internet Protocol version 4

se även:
 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Björn Raunio: Ordlista | 2010, Appendix C