Ikon för Rikstermbanken

IP-paket

svensk term: IP-paket
definition:

de beståndsdelar som information bryts ned i när den skickas över ett IP-nätverk

 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Björn Raunio: Ordlista | 2010, Appendix C