Ikon för Rikstermbanken

IDNA

svensk term: IDNA
definition:

system som gör det möjligt att använda tecken utöver a–z, 0–9 och ”-” i domännamn

se även:
engelska termer: Internationalized Domain Names in Applications
IDNA
 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Björn Raunio: Ordlista | 2010, Appendix C