Ikon för Rikstermbanken

tjänsteleverantör

svensk term: tjänsteleverantör
definition:

företag eller myndigheter som tillhandahåller tjänster på Internet

anmärkning:

Har ofta ett behov att kunna identifiera sina användare. I dag sker det ofta med egna lösningar, men i en identitetsfederation ligger det ansvaret hos den identitetsleverantörer som tjänsteleverantören väljer att utnyttja.

 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Anders Thoresson: Ordlista | 2010