Ikon för Rikstermbanken

autentisering

svensk term: autentisering
förklaring:

Att kunna visa upp och styrka sin identitet för en annan part.

 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Anders Thoresson: Ordlista | 2010