Ikon för Rikstermbanken

assuransnivå

svensk term: assuransnivå
förklaring:

En gradering av hur pålitlig en autentisering är. Ju högre assuransnivå, desto större sannolikhet att personen verkligen är den han utger sig för att vara. På nätet har enkla lösenord låg assuransnivå, eftersom de kan komma på avvägar, medan exempelvis dosor som skapar engångskoder har en högre.

Det pågår ett standardiseringsarbete på global nivå för att ta fram en fyrgradig skala av assuransnivåer.

 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Anders Thoresson: Ordlista | 2010