Ikon för Rikstermbanken

OpenID

svensk term: OpenID
förklaring:

En teknik för identitetsfederationer med lägre assuransnivå. Används främst av globala konsumenttjänster där behovet av koppling till fysisk individ saknas. Ett annat vanligt användningsområde är för kommentarer i bloggar.

se även:
 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Anders Thoresson: Ordlista | 2010