Ikon för Rikstermbanken

OAuth

svensk term: OAuth
förklaring:

En teknik som gör att hanteringen av lösenord på Internet minskar. Används främst när tredjepartsprogram ska anslutas till nättjänster. Traditionellt har man då matat in sitt användarnamn och lösenord i programmet, men med OAuth kan programmen få behörighet att agera i användarens namn utan att lösenordet matas in.

 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Anders Thoresson: Ordlista | 2010