Ikon för Rikstermbanken

fri programvara

svensk term: fri programvara
förklaring:

Programvara som ger användaren de fyra friheterna:

Att använda programvaran i valfritt syfte.

Att undersöka programmet för att förstå hur det fungerar och använda dessa kunskaper i egna syften.

Att fritt vidaredistribuera kopior för att hjälpa andra.

Att förbättra programmet, anpassa det till egna krav och distribuera förbättringarna så att andra kan dra nytta av modifieringarna.

 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Mathias Klang: Ordlista | 2010