Ikon för Rikstermbanken

dispositiv

svensk term: dispositiv adj. 
förklaring:

Dispositiva lagtexter innebär att parter kan komma överens genom ett avtal utan att lagen hindrar. Om inget annat avtalats gäller lag.

 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Mathias Klang: Ordlista | 2010