Ikon för Rikstermbanken

commons

svensk term: commons
förklaring:

Ursprungligen en beteckning på en allmänning men har kommit att bli en beteckning på en gemensam tillgång till kulturell egendom som envar kan använda och utveckla under vissa villkor.

 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Mathias Klang: Ordlista | 2010