Ikon för Rikstermbanken

Bernkonventionen

svensk term: Bernkonventionen
förklaring:

En internationell konvention med 160 anslutna stater vars syfte är att stärka upphovsmannens ställning internationellt. Konventionen ålägger de undertecknande staterna att skydda upphovsmän från andra konventionsstater på samma villkor som de nationella upphovsmännen.

 
källa: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Mathias Klang: Ordlista | 2010