Ikon för Rikstermbanken

schumring

svensk term: schumring
användningsområde: inom måleriet
definition:

teknik där korta, hastiga penseldrag med färg läggs över en grundering med upphöjningar för att uppnå skimrande ljuseffekter

anmärkning:

Schumring betyder att schattera. Enkelt uttryckt lägger man först en bottenfärg/färger. Sedan lägger man tjockare åsar eller toppar med tjockare torr färg på detta, inte så det täcker hela ytan utan rastrerar. Därefter lägger man en annan färg på topparna och åsarna. Man lägger därefter nya toppar och ny färg, och arbetar på detta sätt fram en torr men mycket effektfull levande yta. Rastreringen ger effekt där samspelet mellan de undre lagren färg och de övre samverkar. (Källa: J. Gucko) 

 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011