Ikon för Rikstermbanken

saltakvatint

svensk term: saltakvatint
förklaring:

Tonetsningsmetod.

 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011