Ikon för Rikstermbanken

primitiv konst

svensk term: primitiv konst
definition:

konst utförd av folk som inte tillhör den västerländska civilisationen, dvs. folk med en jämförelsevis låg standard av teknisk utveckling, och ska skiljas från primitivisternas konst, som dock är influerade av de förstnämnda

anmärkning:

Termen ”primitiv konst” myntades i början av 1900-talet för att man skulle kunna kategorisera föremål, vilka i Västerlandet tidigare över huvud taget inte hade betraktats som ”konstverk”, nämligen föremål som härstammade från områden i utkanten av eller utanför Europas, Främre Orientens, Indiens, Kinas och Japans kulturella inflytande.

 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011