Ikon för Rikstermbanken

patina

svensk term: patina
förklaring:

Patina är åldrandets effekt på en yta, den effekt som oxidering ger på koppar och kopparlegeringar som brons, antingen naturligt genom ålder eller konstlat genom patineringsmedel. Själva kopparoxiden kallas även med ett äldre svenskt ord för färg, vilket ofta även används som synonym för patina. Till skillnad från rost – motsvarigheten hos järn och järnlegeringar – uppfattas patinans gröna färg ofta som estetiskt tilltalande, och termen används även i överförd bemärkelse om gamla föremåls ytstruktur.

 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011