Ikon för Rikstermbanken

nonfigurativ konst

svenska termer: nonfigurativ konst
nonfigurativt måleri
definition:

abstrakt konst där inga gestalter eller igenkännbara motiv framträder

anmärkning:

Det är en omtvistad fråga ifall geometriska figurer (trianglar, cirklar) är figurativa; termen syftar vanligtvis på målningar där inte ens sådana finns med.

 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011