Ikon för Rikstermbanken

lösningsmedel

svensk term: lösningsmedel
definition:

flytande medium som används för att förtunna färger

anmärkning:

Typiska lösningsmedel inkluderar organiska lösningsmedel som alkoholer, ketoner, estrar, glykolestrar och liknande. Vatten är ett vanligt lösningsmedel. Ibland används också lättflyktiga lågmolekylära syntetiska hartser som lösningsmedel. Vilket lösningsmedel som används i en given färg anges ofta genom att man anger att färgen är baserad på lösningsmedlet, t.ex. vattenbaserad oljefärg.

 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011