Ikon för Rikstermbanken

kubism

svensk term: kubism
förklaring:

I de kubistiska verken är föremål och människor uppbyggda av mångfasetterade, abstrakta former. Kubismens teori bygger bl.a. på tanken att för att vinna en större kunskap om naturen måste man finna nya sätt att återge den. Kubismen skapades av Picasso och Braque. Kubismens huvudperiod varade 1907–1914, men dess idéer fortsätter att än i dag utöva inflytande på konsten.

 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011