Ikon för Rikstermbanken

jordfärger

svensk term: jordfärger
definition:

naturfärgämnen bestående av järnhydroxid och lerjordssilikat (ockra, umbra, grönjord, röd- och svartkrita)

anmärkning:

Jordfärger är baserade på färgpigment som traditionellt framställs genom slamning av olika jordarter. Numera ar det vanligt att man tillverkar pigmenten av olika former av järnoxid för att få ett renare och mer jämnt resultat. Ordet jordfärger kan också beteckna bruna färger i allmänhet.

Kallas ockror och umbror, exempelvis terra di Siena, rödockra, grönjord.

Jordfärgerna utvinns ur markskiktet. De jordfärger som saluförs kommer mest från Medelhavsområdet. Det innebär ett ingrepp i naturen som inte går att återställa. Dessutom krävs det långa transporter att frakta pigmenten till våra butiker och verkstäder.

exempel:

Exempel på jordfärger är umbror, terror, siennor, engelskt rött, ljusockra och guldockra.

 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011