Ikon för Rikstermbanken

galleri

svensk term: galleri
definition:

Ursprungligen ett långsträckt rum förbindande flera andra rum avsett för mottagningar och fest. Även ett rum lämpligt att placera konst i på grund av mängden fönster.

 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011