Ikon för Rikstermbanken

expressionism

svensk term: expressionism
förklaring:

Inom konsten används termen expressionism för konstverk, där verkligheten har förvrängts i syfte att ge uttryck för konstnärens känslor eller inre föreställningsvärld. Inom måleriet förstärks t.ex. den känslomässiga effekten av ett medvetet bruk av starka färger, en förvrängning av formerna osv. I den betydelsen kallas ibland målningar av El Greco och Matthias Grünewald expressionistiska, även om termen vanligtvis begränsas till att gälla konstnärer från de senaste hundra åren. Således ses Vincent van Gogh inom måleriet och August Strindberg inom litteraturen som den moderna expressionismens föregångare.

De mest medvetna expressionistiska rörelserna grundades i Tyskland i början av 1900-talet. Mest berömda är Die Brücke och Der Blaue Reiter.

 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011