Ikon för Rikstermbanken

droppmåleri

svensk term: droppmåleri
förklaring:

Konstnären låter färgen droppa ner på duken som vanligtvis ligger vågrätt.

 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011